Заявление до администратор на лични данни

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ (съгласно ЗЗЛД)

  • Обработването на това заявление се извършва в срок от 14 дни.
  • Всеки клиент има право на една безплатна обработка. Всяка следваща обработка на това заявление се заплаща 48лв. с ДДС.
  • В случай, че извършвате проверка от името на друго лице, моля, изпратете копие на нотариално заверено пълномощно на e-mail: [email protected]
  • препратка към Закон за защита на личните данни
Shopping Cart